Stress klachten, overspannenheid en burn-out

“Een elastiekje dat steeds verder is uitgerekt, totdat de rek verdween en het knapte.”

Beschrijving van burn-out door patiënt

Voel je je uitgeput, zowel lichamelijk als emotioneel, en helpt slapen en uitrusten onvoldoende om te herstellen? Dit is het centrale kenmerk van een burn-out. Bijkomende klachten kunnen heel divers zijn. Het gaat vaak samen met onrust, hoofdpijn, moeite met concentreren, vergeetachtig, kwetsbaarheid, somberheid, prikkelbaarheid en lichamelijke klachten die lichamelijk niet verklaard kunnen worden.

Depersonalisatie
Wellicht als bescherming van jezelf voor verdere uitputting ontstaat iets wat ‘depersonalisatie’ wordt genoemd. Dit houdt in dat mensen met een burn-out zich distantiëren van het werk en van de mensen om zich heen in een poging om verdere uitputting tegen te gaan. Al dan niet terecht krijg je het gevoel dat je je werk niet meer aankan.

Ontregeld stress-systeem
Voordat je een burn-out krijgt is er vaak een lange periode van stress en spanning aan vooraf gegaan. Deze stress wordt veroorzaakt door gebeurtenissen of door de manier waarop je met dingen omgaat. Of door een combinatie van beiden. Bij burn-out is het stress-systeem ontregelt en wordt het stress-systeem overgevoelig. Hierdoor neemt je alertheid af, je kunt minder goed nadenken en bent sneller vermoeid.

Behandeling
Wij gaan samen met jou werken om dit stress-systeem weer rustig te krijgen en niet meer overgevoelig raakt. Nadat we de bronnen van spanning goed in beeld hebben gebracht, wordt in de behandeling aandacht besteed aan bewustwording van gedachten op emoties, spanningen signaleren, leren ontspannen, persoonlijke doelen op een verantwoorde manier realiseren, omgaan met anderen, conflicthantering, zelfwaardering, time-management en terugvalpreventie.

Effect van de behandeling
Burn-out is doorgaans goed te behandelen. Tijdens de behandeling zal er snel verbetering optreden. Verdere verbetering zal na de behandeling toenemen en volledig herstel duurt doorgaans een half tot één jaar.

Coaching ter preventie van burn-out
Wanneer er geen goede balans meer is tussen je werk en privé, als je merkt dat je snel geïrriteerd en geëmotioneerd raakt en problemen steeds moeilijker van je af kunt zetten. Dan moet je je afvragen of je niet gevoelig bent voor overbelasting/een  burn-out. Zo ver hoeft het echter niet te komen. Daar kun je wat aan doen met coaching gericht op een betere balans tussen werk en privé, inspanning en ontspanning. Coaching waarin gewerkt wordt aan het beter kunnen loslaten van zaken, grenzen stellen, delegeren en het inperken van verantwoordelijkheidsgevoel naar gebieden waar je ook werkelijk invloed op hebt.