Coaching

Coaching kan je verder helpen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en bij versterking van je eigen kracht en zelfbewustzijn. Coaching kan ook ondersteuning bieden als je moeite hebt met keuzes maken of moeilijke gebeurtenissen meemaakt.

In de coachingsgesprekken werken we aan een betere balans tussen persoonlijke wensen en (zakelijke) verplichtingen. Worden automatische gedrags- en denkpatronen inzichtelijk gemaakt en waar nodig aangepast. We zullen stilstaan bij wat je nu echt motiveert en hoe je dat waar kunt maken. Hierdoor kun je beter sturing geven aan je leven, en zowel zakelijk als privé bloeien als nooit tevoren.

Vragen die zoal bij coaching aan de orde kunnen komen

  • Hoe geef ik mijn grenzen beter aan?
  • Hoe krijg ik weer meer energie en motivatie?
  • Hoe verbeter ik mijn professionele functioneren?
  • Hoe ga ik het beste om met een conflictsituatie in mijn leven?
  • Hoe word ik zelfverzekerder?
  • Hoe krijg ik meer grip op mijn leven?

Life-coaching is een vorm van coachen waarin je hele leven onder de loep wordt genomen. Het gaat om de vragen als ‘ wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’, met mijn werk en met mijn leven. Het doel is om het levensgeluk op alle verschillende levensgebieden te vergroten. Life coaching is gebaseerd op positieve psychologie en legt naast een zakelijke en maatschappelijke focus ook een nadruk op geluk en welzijn. Hoe kan je het leven zo vormgeven dat je optimaal kunt groeien en gelukkig zijn?

Co-actief coachen gaat uit van de kracht van de coachingsrelatie, een verbinding tussen twee gelijken. Deze manier van coachen gaat uit van het idee dat mensen zelf het beste weten wat ze willen en wat goed voor ze is. Doel is je dromen, verlangens en ambities te verwoorden om je missie, levensdoel en doelstellingen helder te krijgen en te realiseren. Door er achter te komen wat jouw belangrijke waarden zijn, ben je beter in staat om keuzes te maken die je leven meer voldoening en inhoud geven.