Joost Roth

Joost foto Ik heb mij als arts gespecialiseerd in de psychiatrie en werk sinds meer dan 10 jaar in verschillende GGZ-instellingen en ziekenhuizen als klinisch en poliklinisch psychiater. Ik behandel mensen met uiteenlopende, psychische problemen zoals angst- en stemmingsstoornissen, psychosomatische problemen (problemen op het snijvlak van lichaam en geest), een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling en psychotische stoornissen.

Als psychische problemen ernstig worden en het dagelijkse functioneren in verschillende levensgebieden verstoord raakt, kan een arts-psychiater door middel van medicatie of andere interventies aanvullende hulp bieden.
Mijn taak bij Changes is het om bij het diagnosticeren en het behandelen van ernstigere problemen hulp te bieden – zowel aan het behandelteam als ook aan de clienten.

Tijdens mijn loopbaan heb ik me toegelegd op diverse aandachtgebieden: In Amsterdam heb ik veel clienten leren kennen met een niet-Nederlandse achtergrond; de laatste jaren heb ik me veelal gericht op onvoldoende somatisch verklaarde lichamelijke klachten zoals chronische pijn en chronische vermoeidheid; tevens ben ik als consulent werkzaam in een revalidatiecentrum en een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ik vind het belangrijk om in mijn behandelcontacten wederzijds vertrouwen en helderheid te scheppen. Hiervoor geef ik doorgaans op basis van mijn specialistische kennis veel informatie over behandelmogelijkheden en alternatieven en uiteindelijk rolt er een behandelplan uit waarin zowel ik als behandelaar als ook de client kunnen geloven. Dit doe ik op basis van de meest recente, geldende, op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde richtlijnen.

Voor u als client van Changes sta ik op de achtergrond klaar om bij ernstigere of diepgaande problemen met mijn klinisch-psychiatrische expertise te helpen mocht u of uw psycholoog-psychotherapeut dat nodig vinden!

U kunt mij contacteren via psycholoog Silvia Hermanns